På årsmötet 2022-03-13 beslutades att anta nedanstående lista med kandidater.
Årsmötet beslutade även att nomineringskommittén har möjlighet att ändra i
nedanstående lista fram till och med slutdatumet 2022-04-08 då länsstyrelsen måste ha slutligt besked.

 1. Arne Söderbäck
 2. Tomas Isaksson
 3. Jers Lena Lilliér
 4. Bente Mellquist Danielsson
 5. Sten Ove Renhall
 6. Irene Fjelldal
 7. Mattias Jonasson
 8. Beppe Augustsson
 9. Anna Halvarsson
 10. Conny Roos
 11. Lena Laksonen
 12. Arne Pedersen
 13. May Larsson
 14. Eva Franzén
 15. Claes Ahlén
 16. Emelie Fjelldal
 17. Mattias Helje
 18. Erik Almlöf
 19. Hans Åke Edvardsson
 20. Ulla-Britt Simonsson Lilja
 21. Peter Karlsson
 22. Peter Melin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.