Lokalavdelningen startade 2018-03-01 av några eldsjälar.