LPo Dalarna hästSöndag den 21 januari 2018 bildades en interimsstyrelse för Landsbygdspartiet oberoende Dalarna. Det var på ett välbesökt möte i Vallmogården, Vallerås, Malung. Det bildades även en interimsstyrelse för LPo Malung-Sälens kommun vid samma tillfälle och två nya partimedlemmar tillkom under mötet.

Partiordförande Erika Sörengård ledde mötet assisterad av partisekreterare Tjern Inga Wall från dalakommunen Älvdalen.

Interimsstyrelsen för Dalarna består av Kristian Olofsson, Sälen (Malung-Sälen), Tjern Inga Wall, Särna (Älvdalen), John Säljgård, Dala-Järna (Vansbro) och Nils Gävert, Furudal (Rättvik).
Du når alla genom samma mejladress, dalarna@landsbygdspartiet.org
Vi ska snarast kalla till ett årsmöte där föreningen formellt bildas och en styrelse utses. Kontakta oss med förslag på förtroendevalda från hela länet!