lponorrkoping

Välkommen till lokalavdelningen i Norrköping.

LPo Norköping har haft styrelsemöte.

Till ordförande valdes Åke Karlsson, Krokek.

Bo Axestam , sekreterare

Niklas Nilsson , kassör

Ledamöter;  Therese Bardun Cronström, Örjan Karlsson, Michael Svan och Olav Bakken,

Suppleanter :Linda Nilsson, Fredrik Andersén och Inger Jansson Almsin