Välkommen till Landsbygdspartiet oberoende Örnsköldsviks hemsida! Lokalavdelningen startades upp 3 december 2018. Föreningen bildades för att landsbygdsfrågorna är högaktuella och att vi vill diskutera våra lokala levnadsvillkor som försämras i snabb takt. Det handlar om allt från service där man valt att bo, miljö, jobb, naturvärden, markäganderätt, vindkraft, vatten mm. Är du intresserad av landsbygdsfrågor är ni välkomna som medlemmar i Landsbygdspartiet oberoende. Gå gärna in på riksorganisationens sida och läs vårt partiprogram.

Vi har en Facebook sida där vi diskuterar aktuella ämnen. Ni hittar dit genom att klicka på länken.  https://www.facebook.com/groups/576620119426750/

Välkomna!