lpouppvidingeLandsbygdspartiet i Uppvidinge kommun

uppvidinge
Christina Lundahl, Charlotte Ulvesten, Janne Lundvall, Lars Ulvesten, Svenne Svensson, Bengt Svensson, Lennart Lundahl och Roger Karlson.

Får vi Din röst skall vi visa att vi gör skillnad i kommunpolitiken!

Uppvidinge kommuns översiktsplan, gällande vindkraftsutbyggnaden, tar inte hänsyn till vår boendemiljö, natur eller möjlighet till rekreation därför skall den revideras.

Landsbygdspartiet ser vindkraft, rätt utnyttjad, som en möjlig energikälla i kommunen, men vi kommer inte att godkänna vindkraftverk där den enskilda människan eller natur och miljö riskerar att skadas.

Landsbygdspartiet kommer i varje kommunal fråga utgå från vad som är bäst för den enskilda människan, miljön och livsvillkoren i sin helhet.

Stöd Landsbygdspartiet oberoende i Uppvidinge

Bg558-7704

Besök oss på internet www.lp-uppvidinge.se