lpovaldemarsvik

Lokalavdelningen i Valdemarsviks kommun bildades våren 2015.

2020-02-22 hölls årsmöte i Åbäcksholms hembygdsgård i Valdemarsvik.
Till ordförande utsågs Måns Holmqvist.
Till styrelseledamöter utsågs Anders Bockgård, Carl Enar Andersson, Hans A Andersson och Stefan Kemle
Till revisorer utsågs Gerd Hallqvist och Mats Fredriksson

Från vänster: Lars Lundqvist, Anders Bockgård, Måns Holmqvist, Hans A Andersson, Carl Enar Andersson och Bengt Karlsson.

I valet 2018 ökade vi från ett till två mandat i kommunfullmäktige.Efter valet inleddes en valteknisk samverkan i opposition med M och KD. Det gjorde att vi utöver platserna i fullmäktige fick en antal andra poster att besätta. Nedan listas vilka personer som sitter på vilka poster:

Anders Bockgård: ordinarie ledamot i kommunfullmäktige, god man i jord- och skogsfrågor, ersättare i kommunstyrelse, ersättare i stöd och omsorgsutskottet

Hans A Andersson: ordinarie ledamot i kommunfullmäktige, ersättare i miljö- och byggnämnden, ersättare i valnämnden, ledamot i demokratiberedningen.

Måns Holmqvist: ersättare i kommunfullmäktige, huvudman i sparbanken

Jörgen Rolf: ersättare i kommunfullmäktige

Birgitta Risberg: kommunrevisor

Carl-Enar Andersson: ersättare i styrelsen för Stiftelsen Gusums bruksmuseum