lpovasternorrlandVälkommen till Landsbygdspartiet oberoende i Västernorrland!

Styrelsemöte i LPoV den 22 april 2018, Näsets skola i Ånge kommun.     Från vänster: Mattias Tjernström, Christer Sandin, Marianne Forsell, Arne Forsell, Lars Johansson, Börje Falk, Anders Wästfelt (infälld bild). Saknas på bilden gör Bertil Thalén.

Länsförbundet bildades i Sollefteå den 9 februari 2018. Under verksamhetsåret har LPoV genomfört 5 styrelsemöten enligt styrelsebeslut den 2018-02-25. Protokoll och ev. bilagor har sänts till styrelseledamöterna enligt stadgarna.

LPo Västernorrland vill härmed informera att vi ställer in planerat LÄNSMÖTE
Söndagen den 22 sep 2019 i Härnösand.
Orsaken till beslutet är att vi fått in för få intresseanmälningar för att ekonomiskt kunna genomföra Länsmötet.
Tack till er som visat intresse att delta.
Om intresse finns genomför vi ett LÄNSMÖTE under 2020.

Styrelsen LPoV

För verksamhetsåret 2019 har styrelsen fattat beslut om följande fyra ordinarie styrelsemöten samt LPoV´s årsmöte 2019.

Söndag 10/2 kl 13:00     LPoV Ordinarie styrelsemöte. Plats: Wästergården – Liden
Söndag 10/3 kl 13:00     LPoV Årsmöte. Plats: Beslutas i månadsskiftet jan/feb 2019
Lördag, Söndag 6-7/4    LPoV  Landsmöte/Årsmöte (Beslutat av förbundsstyrelsen)
Söndag 12/5 kl 13:00     LPoV Ordinarie styrelsemöte. Plats: Wästergården – Liden
Söndag 15/9 Kl 13:00     LPoV Ordinarie styrelsemöte. Plats: Wästergården – Liden
Söndag 17/11 Kl 13:00   LPoV Ordinarie styrelsemöte. Plats Wästergården – Liden

LPoV valberedning har, under Arne Forsell ledning, börjat arbetat med att ta fram förslag på ledamöter i styrelsen för verksamhetsåret 2019.

Vill du vara med i vårt viktiga, kreativa och roliga arbete så tveka inte att kontakta Arne Forsell. E-post: arne.forsell@torrsjokraft.se  Tel: 070 – 533 38 44

Hjärtligt Välkomna!

Hälsar styrelsen för LPo Västernorrland.